Team Up nghĩa là gì?

__ENGLISH TIP__

Đôi khi công ty bạn có 1 dự án (project) lớn và cần sự tham gia của nhiều bộ phận/team khác nhau. Trong trường hợp này,  team của bạn sẽ được nhập với 1 team khác để thành 1 team lớn hơn để có thể đảm đương project này. Khi đó, cụm từ "TO TEAM UP" sẽ được dùng đến nhé bạn.

Ex:

1. With such a big project like this, we need to TEAM UP with other teams.

2. They TEAMED UP to complete this huge project.

** Ở thì quá khứ, bạn chỉ cần thêm “ED” vào phía sau của TEAM là chuẩn luôn. 

Good day mọi người nhé!

——————————————————————————————
Anh Ngữ Thuyết Trình - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM

http://www.axcelavietnam.com/khoa-hoc/day-tieng-anh-cho-doanh-nghiep.html
Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử