Mùa Giáng sinh an lành cùng Học viên Axcela

Giáng sinh 2017, Axcela English chúc các bạn có một giáng sinh an lành, nhiều thật nhiều hạnh phúc và gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.

 

Hình ảnh Học viên

"Wish all Merry Christmas from Schenker with love" <3 (Học viên lớp Tiếng Anh tại Schenker) 

 

 "We wish you Merry Christmas" <3 (Học viên lớp Tiếng Anh tại Schenker) 

"Schenker's beautiful ladies send all our warmest greetings to all of Axcela mems" (Học viên lớp Tiếng Anh tại Schenker) 

 

"Santa Claus from Axcela" (Lớp Học Bổng Tiếng Anh Intel 2017​ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật)

 

"Merry Christmas to my favourite person in the world."(Lớp Học Bổng Tiếng Anh Intel 2017​ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức)

 

"Santa Claus is coming..." (Lớp Học Bổng Tiếng Anh Intel 2017​ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật)

 

"Christmas with My friends. Thanks Axcela!" (Lớp Học Bổng Tiếng Anh Intel 2017 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An)

-Axcela English-

Đăng

học
thử