Tiếng Anh cho Doanh Nghiệp

Khóa học Tiếng Anh dành cho Doanh nghiệp Axcela có gì?

Axcela là đơn vị với hơn 10 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam, chính vì thế chúng tôi hiểu rõ những vấn đề trong đào tạo Tiếng Anh dành cho Doanh nghiệp mà rất nhiều đơn vị gặp phải. Đến với khóa học tiếng Anh Doanh Nghiệp của Axcela, bạn sẽ được trải nghiệm 1 phương thức học tiếng Anh hoàn toàn mới:

Các khoá học tiếng Anh dành cho Doanh nghiệp Axcela đã và đang đào tạo:

 

Rất nhiểu đơn vị ở các lĩnh vực khác nhau đã lựa chọn khóa học Tiếng Anh Doanh nghiệp tại Axcela

 

HÌNH ẢNH CÁC BUỔI HỌC TẠI DOANH NGHIỆP

Tell us who is behind you!

 

"Does smartphone ruin your relationship?" 

What are in your house?

Teacher promised she'd give a movie ticket to the best student - And it turned out like this! 

"Teacher, did I say it correctly?"

Help me! should I move up or down, right or left?

"Relax, close your eyes and say it!"

 

AXCELA ĐƯỢC LỰA CHỌN BỞI:

Liên hệ Axcela ngay hôm nay để nhận được gói đánh giá trình độ tiếng Anh Miễn Phí cho Doanh Nghiệp

HOTLINE: (028) 3820 8479

 

Đăng

học
thử