FROM DAY ONE nghĩa là gì?

__ENGLISH TIP__

Có 1 cách nói hay hơn để thay thế cho "FROM THE BEGINNING". Bạn có biết là gì không? Hãy xem ví dụ bên dưới nhé

Ex: Sara has been leading her team FROM DAY ONE

Ex: FROM DAY ONE, no one had believed in this project’s chance of success.

Ex: This has been a bad idea FROM DAY ONE

** Lưu ý: Trong câu có FROM DAY ONE thì đa số ở thì PAST PERFECT HOẶC PRESENT PERFECT.

Truy cập website Axcela: www.axcelavietnam.com để xem thêm những mẹo tiếng Anh khác.
--------------------------------------------------------
Axcela Vietnam - English for Presentations and Meetings
Lầu 7, 63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
Truy cập website Axcela: www.axcelavietnam.com để xem thêm những mẹo tiếng Anh khác. 
Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử