Bị “TÀO THÁO” rượt nói TIẾNG ANH thế nào?

__ENGLISH TIP__

Bạn bị ngộ độc thức ăn và bị ông “TÀO THÁO” rượt cả ngày, có một cách đơn giản để bạn nói về tình trạng này, đó là  dùng cụm từ “TO GET THE RUNS"

Ex: I usually GET THE RUNS when i eat ice-cream. 

Ex: I GOT THE RUNS yesterday because of the noodle . 

-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Doanh Nghiệp - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
http://axcelavietnam.com/khoa-hoc/tieng-anh-cho-doanh-nghiep.html
Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử