Bạn nói đồ ăn CHÍN hoặc SỐNG thế nào?

__ENGLISH TIP__

Bạn nói đồ ăn CHÍN hoặc SỐNG thế nào?  

Bạn dùng COOKED (Adj) để nói THỨC ĂN CHÍN và dùng RAW (Adj) để nói THỨC ĂN SỐNG. Hãy xem ví dụ bên dưới nhé:

Ex: I’m feeling sick after eating too much RAW fish.

Ex: COOKED meat is easier for people to digest (**) than RAW meat. 

** Vocab:              Feel sick: cảm thấy buồn nôn

                             Digest:  tiêu hoá

-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Người lớn - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
http://www.axcelavietnam.com/khoa-hoc/tieng-anh-nguoi-lon.html

Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử