Bạn có biết từ “LÙI XE” hoặc “DZE XE” tiếng Anh nói thế nào không?

__ENGLISH TIP__

Bạn có biết từ “LÙI XE” hoặc DZE XE tiếng Anh nói thế nào không? Hãy xem ví dụ bên dưới nhé:

Ex: Do you mind BACKING OFF a bit? 

** Note: BACK OFF cũng được dùng khi bạn lùi lại trước một mối nguy hiểm nào đó:

Ex: I saw an angry man with a knife and I BACKED OFF.

Ex: If a stranger tries to approach you, tell him to BACK OFF.

- STRANGER: Người lạ

- APPROACH: Tiếp cận.

-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Người lớn - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM

http://www.axcelavietnam.com/khoa-hoc/tieng-anh-nguoi-lon.html

Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử