Axcela English đồng hành cùng Lazada trong Chương trình Đào tạo Tiếng Anh năm 2017 - 2018

AXCELA ENGLISH ĐỒNG HÀNH CÙNG LAZADA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH NĂM 2017 - 2018

Ngày 28 - 29/11/2017, Axcela đã có mặt tại Lazada từ rất sớm để chuẩn bị cho công tác Kiểm tra năng lực Tiếng Anh xếp lớp. Đây là một trong những khâu quan trọng luôn được Axcela đặt lên hàng đầu trong quá trình đào tạo, nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng của Chương trình đào tạo Tiếng Anh cho doanh nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của Bộ phận Nhân sự/Đào tạo tại Lazada mà đợt kiểm tra đã diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Những hình ảnh trong đợt Kiểm tra:

Chuẩn bị cho Phần thi Speaking

Phòng thi - Phần thi Speaking

Chuẩn bị cho Phần thi Online

Phần thi online được thực hiện trên Phần mềm DynEd - một trong những phần mềm Đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữHỗ trợ học Tiếng anh theo phương pháp Phản xạ tự nhiên hiệu quả nhất hiện nay, đang được sử dụng tại hơn 70 nước trên thế giới.

-Axcela English-

Đăng

học
thử