Axcela cùng Intel Products Vietnam tài trợ học bổng Nữ Sinh Kỹ Thuật do Hiệp hội Thương Mại Hoa Kỳ (AMCHAM) tổ chức

Một số hình ảnh của Lễ trao giải Học bổng Nữ Sinh Amcham 2017:

                                                              Quan cảnh buổi trao giải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Đại diện Axcela trao giải

                                                         Đại diện Intel Vietnam trao giải

Đăng

học
thử