ADDRESS AN ISSUE khác SOLVE AN ISSUE (PROBLEM) thế nào?

__ENGLISH TIP 10__

ADDRESS AN ISSUE khác SOLVE AN ISSUE (PROBLEM) thế nào.

 - TO ADDRESS AN ISSUE dùng sau khi phát hiện ISSUE, bạn tìm cách tiếp cận và tìm hểu ISSUE là gì, nguyên nhân dẫn đến ISSUE đó. Trong trường hợp này, có thể bạn sẽ SOLVE được vấn đề hoặc có thể không

- TO SOLVE là khi bạn tìm giải pháp để giải quyết vấn đề.

Ex: We need to ADDRESS this issue now and try to SOLVE it as soon as possible.

Ex: We should ADDRESS an issue as soon as it arises, don’t wait until it becomes too late.

Truy cập website Axcela: www.axcelavietnam.com để xem thêm những mẹo tiếng Anh khác. 

-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Doanh Nghiệp - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
http://axcelavietnam.com/khoa-hoc/tieng-anh-cho-doanh-nghiep.html
Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử