"TO BE IN THE RED" nghĩa là gì?

__ENGLISH TIP 12__

 Cột cách để nói công ty đang trong tình cảnh nợ nần, đó là TO BE IN THE RED.

Trong kế toán, khi các con số âm thường được thể hiện bằng màu đỏ, do đó người bản xứ có cách dùng TO BE IN THE RED để nói về tình trạng tài chính bất ổn hoặc tình trạng nợ nần của công ty.

Ex: We're back IN THE RED because sales are way down this quarter.

Ex: The company has been IN THE RED since September.    

 

** Note: ngược lại với TO BE IN THE RED là TO BE IN THE BLACK (tiền bạc đang rủng rỉnh, công ty đang ăn nên làm ra).

Ex: We are IN THE BLACK because sales are very good this quarter

-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Doanh Nghiệp - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
http://axcelavietnam.com/khoa-hoc/tieng-anh-cho-doanh-nghiep.html
Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử