"THE BOTTOM LINE" nghĩa là gì?

__ENGLISH TIP 13__

Trong một cuộc họp và tranh luận, Sếp hoặc đồng nghiệp của bạn chắc chắn sẽ không muốn bạn giải thích lòng vòng mà muốn đi thẳng vào vấn đề, nhất là người phương Tây. Khi nào bạn nghe câu “WHAT IS THE BOTTOM LINE” nghĩa là bạn cần đi ngay vào vấn đề nhé. Một số ví dụ bạn có thể tham khảo:

Ex: Don't tell me all those figures! Just tell me THE BOTTOM LINE

Ex: I know about all the problems, but what is THE BOTTOM LINE?

Ex: We have all made compelling arguments, but THE BOTTOM LINE is that we need to increase Sales next quarter, and I still don't think we've found one yet.

-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Doanh Nghiệp - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
http://axcelavietnam.com/khoa-hoc/tieng-
anh-cho-doanh-nghiep.html
Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử