"HIỂU RÕ VẤN ĐỀ NHƯ LÒNG BÀN TAY" tiếng Anh nói thế nào?

__ENGLISH TIP__

Khi bạn muốn cho ai đó biết rằng bạn đã hiểu/nắm rõ 1 vấn đề gì đó như lòng bàn tay, bạn dùng cấu trúc bên dưới nhé:

Ex: Call her if you get loss, she KNOWS this area LIKE THE BACK OF HER HAND.

Ex: I KNOW this building LIKE THE BACK OF MY HAND.

Ex: He KNOWS all the streets LIKE THE BACK OF HIS HAND.
-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Doanh Nghiệp - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
http://www.axcelavietnam.com/khoa-hoc/tieng-
anh-nguoi-lon.html
Hotline: 028 3820 8479

Đăng

học
thử