"BURN THE BRIDGES" nghĩa là gì?

__ENGLISH TIP__

Bạn cảm thấy không muốn làm vệc ở công ty cũ và quyết định ra đi. Có người chọn ra đi 1 cách chuyên nghiệp, work very hard đến ngày cuối cùng, đồng nghiệp và Sếp vẫn luôn nhắc đến họ, sẵn sàng welcome họ quay trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng cũng có người làm ngược lại. Họ buông xuôi công việc, nói xấu Sếp, Đồng nghiệp và Công ty. Với những trường hợp này, chắc chắn họ sẽ không được chào đón khi quay trở lại hoặc khi nhắc đến họ, ai cũng chỉ lắc đầu ngao ngán. Bởi vì họ đã BURNED THEIR BRIDGES. 

Thuật ngữ BURN THE BRIDGES xuất phát từ thời chiến tranh xa xưa, khi 1 đội quân đi qua cây cầu và quyết định đốt nó để quân địch không bám theo được. Việc đốt cầu cũng đưa đến một rủi ro lớn, đó là sau này đội quân đó không thể quay trở lại bên kia bờ được nữa. Ngày nay, BURN YOUR BRIDGES đựợc dùng khi bạn đã phá hỏng cơ hội để quay lại/làm lại 1 việc gì như tình trạng ban đầu. 

For an example, you got a new job offer and you told your boss that you hated the job you were doing, that your colleagues and your boss were all stupid and you were the only star in the company. In this case, you just BURNED YOUR BRIDGES. 

Ex: He’s trying to be kind to his boss and colleagues before he quits in a job because he doesn’t want to BURN HIS BRIDGES.    

Ex: You should work harder on your last days at the company. Don’t be lazy or you will BURN YOUR BRIDGES.

-------------------------------------------------------------
Tiếng Anh Doanh Nghiệp - Axcela Vietnam
63 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
http://www.axcelavietnam.com/khoa-hoc/day-
tieng-anh-cho-doanh-nghiep.html
Hotline: 028 3820 8479

 

Đăng

học
thử