"TRÁI ĐẤT TRÒN" Tiếng Anh nói thế nào

___ENGLISH TIPS___

Bạn đã từng thốt lên "ĐÚNG LÀ TRÁI ĐẤT TRÒN" khi biết được mối quan hệ gần gũi giữa mình và 1 người tưởng chừng xa lạ nào đó, hoặc bạn gặp lại 1 người quen trong 1 tiệc cưới/tiệc sinh nhật nào đó mà bạn và người ấy đều được mời đến vì có quan hệ với thân chủ. Vậy thì trong tình huống đó, người bản xứ xẽ thốt lên câu gì? Mọi người xem ví dụ bên dưới nhé

Ex: 
I didn't know that you knew my Mom. WHAT A SMALL WORLD! 
(Cháu không ngờ Cô biết MẸ cháu. ĐÚNG LÀ TRÁI ĐẤT TRÒN)

Ex: 
A: You know what? Your Sister-in-law is my new boss. 
(Biết gì không, chị dâu của bạn là SẾP mới của mình đó)
B: Really? WHAT A SMALL WORLD! 
(Thật sao? ĐÚNG LÀ TRÁI ĐẤT TRÒN)

** Chú ý: Bạn cũng có thể dùng WHAT A SMALL CITY, WHAT A SMALL COUNTRY cũng được. Nhưng phổ biết nhất vẫn là WHAT A SMALL WORLD. 
----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 083 517 8245
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.


Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook