"THÁI ĐỘ THỜ Ơ" Tiếng Anh nói thế nào

___ENGLISH TIPS___

Bạn gọi hành động DỬNG DƯNG, BÀNG QUANG, HỜ HỮNG với những gì xảy ra xung quanh là gì? Hãy xem 1 số ví dụ bên dưới nhé:

Ex: His INDIFFERENT attitude makes everyone feel uncomfortable.
(Thái độ THỜ Ơ của anh ta khiến mọi người cảm thấy không thoải mái)

Ex: He was INDIFFERENT to my request
(Anh ta DỬNG DƯNG với lời yêu cầu của tôi)

Chú ý: INDIFFERENT là sự kết hợp giữa IN + DIFFERENT. Danh từ của nó là INDIFFERENCE
----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 083 517 8245
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.


Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook