"SẮP/CHUẨN BỊ" trong Tiếng Anh nói thế nào

___ENGLISH TIPS___

Bạn có hẹn với 1 người quen và người đó liên tục gọi điện giục bạn đến điểm hẹn. Bạn muốn cho người ấy biết và yên tâm là mình chuẩn bị đi đến đó. Trong trường hợp này bạn không thể dùng WILL được vì nó không thể hiện được việc bạn gần như/sắp đi đến điểm hẹn. Vậy thì trong trường hợp này có 1 cách rất đơn giản để nói và giúp người ấy yên tâm, đó là việc dùng ABOUT TO 

Ex: 
I’m ABOUT TO leave my office now. I’ll be there in 10 minutes.
(Tôi CHUẨN BỊ rời khỏi văn phòng đây. Tôi sẽ có mặt ở đó trong 10 phút nữa.)

Peter: Hi John, sorry I'm late. How are you?
(Chào John, xin lỗi tôi đến trễ. Anh khoẻ không?)
John : "Hi Peter. I was ABOUT TO call you"
(Chào Peter, tôi vừa CHUẨN BỊ/ĐỊNH gọi cho anh đây)

** Chú ý: ABOUT TO luôn đi sau động từ TOBE hoặc động từ.
----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 083 517 8245
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
 
Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook