"QUÁ KHÓ ĐỂ HIỂU" trong Tiếng Anh nói thế nào

___ENGLISH TIPS___

Bạn có hứng thú khi nghe những tkiến thức về khoa học vũ trụ? Với Ad thì những thông tin như vậy không thể nào nhét vào đầu được. Bởi vậy tiếng Anh mới có 1 thành ngữ "OVER MY HEAD" để cho những người như Ad dùng trong trường hợp này. Nghĩa là 1 thông tin gì đó quá khó để hiểu hoặc mình không đủ trình để hiểu nó. Mọi người xem thêm ví dụ bên dưới nhé:

Ex: The scientific theories are sometimes OVER MY HEAD.
Những giả thuyết khoa học đôi khi quá khó để hiểu đối với tôi.
(Để hiểu những lý thuyết khoa học đôi khi là quá sức với tôi)

Ex: Don't bother explaining it to him. It's OVER HIS HEAD."
Đừng phí công giải thích điều đó cho anh ta. Nó quá khó để anh ấy có thể hiểu được.
----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 083 517 8245
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
 
 
 
Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook