"NHANH THẬT" Tiếng Anh gọi là gì

___ENGLISH IDIOM ___

Bạn có bao giờ phải thốt lên câu "SAO NHANH QUÁ" khi cảm thấy thời gian trôi quá nhanh? 

Trong tiếng Anh cũng có 1 thành ngữ như vậy, đó là TIME FLIES. Mọi người xem những ví dụ dưới đây nhé.

Ex: I can’t believe your son is at University student already. HOW TIME FLIES! 
Mình không ngờ con trai bạn giờ đã học Đại học rồi. THỜI GIAN QUA NHANH THẬT.

EX: It has been 05 years since we have not seen each other. HOW TIME FLIES!
(NHANH QUÁ! Mới đây mà tụi mình không gặp nhau 5 năm rồi)

** Lưu ý: Vì động từ FLY (bay) đi chung với TIME (ngôi thứ 3 số ít) nên FLY sẽ đổi thành FLIES.
----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 083 517 8245
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
 
 
 
Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook