"NGƯỜI ĐÁNH GIÀY" trong Tiếng Anh gọi là gì

__ENGLISH TIPS___

"NGƯỜI ĐÁNH GIÀY” trong tiếng Anh được gọi là “ SHOE-SHINER”. Đây là sự kết hợp giữa SHOE + SHINE (lảm bóng) + ER (người).
Mọi người xem thêm ví dụ bên dưới nhé.

Ex: The SHOE-SHINER was careless and got polish on my socks.
(NGƯỜI ĐÁNH GIÀY vô tình làm xi giày dính lên vớ của tôi).

Ex: Why do you need a SHOE-SHINER to clean your shoes? You can do it by yourself.
(Sao anh phải cần đến NGƯỜI ĐÁNH GIÀY? Anh có thể tự vệ sinh giày của mình được mà?)

Lưu ý: SHOE trong trường hợp này KHÔNG có "S". 
Trong trường hợp người đánh giày còn nhỏ tuổi, bạn cũng có thể dùng "SHOE-SHINE BOY".
----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 083 517 8245
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.


Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook