"KHÔNG ĐƯỢC KHỎE" trong Tiếng Anh nói thế nào

___ENGLISH TIPS___

Bạn có biết có 1 thành ngữ mà người bản xứ thường dùng để nói về việc họ cảm thấy không khoẻ hoặc đang mệt và sắp bệnh? Đó là thành ngữ "UNDER THE WEATHER". Nghe có vẻ hơi ngộ ngộ nhưng thực tế đây là 1 cách dùng rất phổ biến. Mọi người xem thêm ví dụ bên dưới nhé

Ex: 
A: "Why didn't you come to work today?" 
(Sao hôm nay anh không đi làm)
B: "I was UNDER THE WEATHER this morning. 
I need to get some rest." (Sáng nay tôi cảm thấy không khoẻ. Tôi cần nghỉ ngơi một chút)

Ex: I think he is UNDER THE WEATHER. We should let him go home early.
(Tôi nghĩ anh ta không được khoẻ. Chúng ta nên cho anh ất về sớm) 

** UNDER THE WEATHER thường đi sau động từ TOBE hoặc động từ TO FEEL.
----------------------------------------------------
TRUNG TÂM TIẾNG ANH NGƯỜI LỚN AXCELA.
HOTLINE: 083 517 8245
Truy cập website: www.axcelavietnam.com để xem thêm nhiều mẹo học tiếng Anh hay.
 
 
 
 
 
 
Đăng

học
thử
Tư vấn qua facebook